Cenník:

2 hodiny = 25 Eur
3 hodiny = 35 Eur
4 hodiny = 45 Eur
5 hodín = 55 Eur
Viac ako 5 hodín vkuse = dohodou
Celá noc 21:00 - 8:00 = 55 Eur
Ďaľšia načatá hodina nad rámec dohodnutej rezervácie = 10 Eur
Iné dohodou.